1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Claudia Dermois fotografie

1.2 Bij het boeken van een fotoreportage of het bestellen van producten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door de fotografe worden aangepast.

 

2. Fotoreportages

2.1 U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotografe is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

2.2 Het succes van de fotoreportage hangt af van het weer, de fotomodellen, de geschiktheid van de locatie, aanwezigheid en vaardigheden van hulppersonen en inzet van de betrokkenen. Goede voorbereidingen zorgen voor een fotoreportage die soepeler zal verlopen en waarbij de kans op goede resultaten groter is.

2.3 Het weer is een instabiele factor. Bij (zware) bewolking, regen of andere neerslag kan er besloten worden om de fotoreportage te verplaatsen naar een andere dag of locatie, om zo de kwetsbare apparatuur van de fotografe te beschermen. De beslissing van de fotografe geeft hierbij de uiteindelijke doorslag.

2.4 Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. De fotografe zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Claudia Dermois fotografie deze selectie heeft gemaakt. Claudia Dermois fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotografe niet geschikt zijn om te tonen.

2.5 Binnen 10 werkdagen na ontvangst van betaling worden de geselecteerde foto's toegestuurd aan de klant. De foto's worden toegestuurd als zijnde webfoto's: digitaal, verkleind (langste zijde max. 1500 pixels) en voorzien van een watermerk. Webfoto's zijn bedoeld voor privé gebruik en het gebruik op sociale media en mogen in geen enkel geval commercieel gebruikt worden.

2.6 De fotografie mag alle foto's van u en uw paard, ten alle tijden naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, vermenigvuldigen en publiceren voor zowel niet commerciële als commerciële doeleinden. De fotografe is niet verplicht dit te melden aan de opdrachtgever dan wel de eigenaar van het paard.

 

3. Boekingen en reserveringen

3.1 Een fotoreportage boeken kan per post, per e-mail of telefonisch

3.2 Zodra er een datum is afgesproken waar beide partijen mee akkoord gaan, is een fotoreportage definitief geboekt.

3.3 Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijven. Bij afzegging van een geboekte fotoreportage binnen 7 dagen voor aanvang van de reportage kan de fotografe ervoor kiezen om alsnog 50% van het afgesproken tarief (exclusief reiskosten) in rekening te brengen, behalve wanneer er bijzondere, onvoorziene omstandigheden zijn, het oordeel hierover ligt bij de fotografe. 

3.4 Het aanvragen van een prijsopgave is geheel vrijblijvend en geeft geen verplichtingen tot leveringen van (een deel van) de prestatie, de fotografe heeft het recht om tot 2 dagen na de ontvangst haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. 

 

4. Betaling en levertijd

4.1 Bij het plaatsen van een bestelling of het bedenk van een fotoreportage gaat u akkoord met de betalingsvoorwaarden.

4.2 Na betaling van uw bestelling wordt deze zo snel mogelijk verwerkt, betaling kan contant of worden overgemaakt.

4.3 De fotografe is niet verplicht tot levering van foto's en fotoproducten zolang een opdracht of bestelling nog niet volledig is betaald. 

4.4 De levertijd van uw bestelling kan per product verschillen, u kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. Deze schatting geeft geen garantie op de werkelijke levertijd van uw bestelling.

4.5 Uw reportage en foto's zijn voor u persoonlijk gemaakt. Teruggave van geld is helaas in geen enkel geval mogelijk.

4.6 Alle genoemde bedragen voor fotoreportages zijn exclusief reiskosten van de fotografe, tenzij expliciet anders vermeld. Voor fotoproducten gelden verzendkosten, uitgezonderd voor digitale foto's en cadeaubonnen.

4.7 Alle geleverde fotoproducten zijn kwetsbaar. Het is daarom mogelijk om uw bestelling zelf af te halen bij de fotografie, op afspraak in Smilde. Dit geeft geen korting op verzendkosten. Wanneer u ervoor kiest de bestelling te laten verzenden per post, dan is het risico vanaf het moment van verzending voor de klant.

 

5. Cadeaubonnen

5.1 Het is mogelijk om cadeaubonnen te kopen voor iedere gewenst bedrag vanaf 20 euro. De genoemde prijs is inclusief een nette, blanco envelop en gratis verzending binnen Nederland.

5.2 Cadeaubonnen zijn geldig voor (een deel van) een fotoreportage of fotoproduct. Het is mogelijk om verschillende cadeaubonnen te combineren.

5.3 Cadeaubonnen kunnen niet retour worden genomen en zijn niet inwisselbaar voor geld

5.4 Een cadeaubon is geldig tot 3 jaar na afgifte door Claudia Dermois fotografie. Na deze termijn verloopt het tegoed van de cadeaubon. Betaalde bonnen mogen overgedragen worden aan anderen, echter blijft de geldigheidsdatum op de bon staan.

5.5 Iedere cadeaubon kan slechts eenmalig verzilverd worden. Er wordt geen geld of tegoed retour gegeven wanneer niet de hele waarde van de bon is gebruikt.

 

6. Klachten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

6.1 Mocht u niet tevreden zijn met het resultaat van uw fotoreportage of fotoproduct, dient u dit schriftelijk te melden binnen 14 dagen na ontvangst van de resultaten. Er wordt in dit geval samen met de fotografe gezocht naar een geschikte oplossing. Het is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen.

6.2 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen bij de fotografe.

6.3 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor eigen risico. Voor, tijdens en na de fotoreportage bent u zelf verantwoordelijk voor uzelf en uw eigendommen.

6.4 Bij schade aan de apparatuur van de fotografe door schuld van de klant, inclusief het paard van de klant, worden de kosten op de tegenpartij verhaald. De fotografe heeft in dit geval recht op een vergoeding die voldoende is om de kapotte apparatuur te vervangen.

 

7. Auteursrechten, publicaties en licenties

7.1 Auteursrechten (en alle andere rechten die door de Nederlandse wet aan fotografen toegeschreven worden) van alle foto's blijven altijd in het bezit van Claudia Dermois. Indien u foto's wilt gebruiken voor redactionele of commerciële publicaties, dient hiervoor schriftelijke toestemming te worden gevraagd bij de fotografe. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de fotografe foto's te kopiëren, publiceren of verveelvoudigen tenzij anders afgesproken en schriftelijk vastgelegd.

7.2 Op alle geleverde foto's rusten auteursrechten. U koopt een digitale foto, afdruk of wanddecoratie en niet de rechten op een foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren moet u hiervoor altijd voorafgaand schriftelijke toestemming vragen bij de fotografe.

7.3 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotografe (licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotografe kunnen tonen. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat de klant het recht heeft op eenmalige publicatie, in ongewijzigde vorm, zoals de partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld. 

7.4 Fotolicenties zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij aanschaf namens een bedrijf is een fotolicentie bedrijfsgebonden. Bij overname van het bedrijf dient opnieuw een licentie te worden aangeschaft.

7.5 Bij iedere vorm van publicatie dient duidelijk bij of in de foto vermeld te worden: 'Foto: Claudia Dermois' of 'Foto: www.claudiadermois.nl', tenzij anders overeengekomen. Bij het niet nakomen van deze voorwaarden worden er extra kosten in rekening gebracht.

7.6 Bij iedere vorm van publicatie dient de wederpartij ten minste 1 bewijsexemplaar van publicatie kosteloos aan de fotografe te geven.

7.7 Indien beeldmateriaal is aangekocht voor digitale publicaties, mag het beeldmateriaal in geen enkel geval groter dan 1600x1067 pixels worden gepubliceerd.

7.8 Geen enkel gebruik van fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestane, zo lang de klant uitstaande facturen nog niet geheel heeft betaald of anderszins aan verplichtingen voldaan heeft.

7.9 Ieder gebruik van foto's dat niet als overeengekomen wordt beschouwd is inbreuk op auteursrechten van de fotografe. Bij inbreuk wordt een vergoeding van ten minste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik gehanteerd, met een minimum van 50 euro.



 Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 6 juli 2020 

Claudia Dermois

Lijsterstraat 19, 9422 KB Smilde

info@claudiadermois.nl