Foto's blijven eigendom van Claudia Dermois met alle bijbehorende rechten. Publicatie op welke manier dan ook, is zonder voorafgaande toestemming van Claudia Dermois niet toegestaan